Desinfectie & Milieu

Desinfectie

Ter bestrijding en voorkoming van ongewenste en gevaarlijke bacteriën moet het zwemwater gedesinfecteerd worden. Dit moet continu gebeuren. In Nederland zijn voor de desinfectie van privé zwembaden alleen producten toegestaan die zijn goedgekeurd door de Commissie Toelatingen Bestrijdingsmiddelen (CTB). Voor desinfectie van privé zwembaden mogen alleen chloorproducten worden gebruikt.

Milieu

Het chloorgebruik in zwembaden heeft weinig effect op het milieu. Een zwembad is een gesloten systeem en het zwembadwater komt dus niet in contact met het milieu. Bij lozing van zwembadwater met een zeer hoog chloorgehalte of met een extreem lage pH waarde zou men wel van een schadelijk effect kunnen spreken.

Zwembad Company 2019 Created By LR Internet