Onze winkel is uitsluitend op zaterdag geopend van 9:00 tot 17:00
Logo Zwembad Company Venray

Disclaimer

Disclaimer voor zwembadcompany-webshop.nl

jrd-imports v.o.f. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot zwembadcompany-webshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

jrd-imports v.o.f. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

jrd-imports v.o.f. spant zich in om de inhoud van zwembadcompany-webshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van jrd-imports v.o.f..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op zwembadcompany-webshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met jrd-imports v.o.f.. Voor op zwembadcompany-webshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan jrd-imports v.o.f. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij jrd-imports v.o.f. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van jrd-imports v.o.f., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.