Logo Zwembad Company Venray

Alkaliniteit

Het begrip TA (Totale Alkaliniteit)

Het begrip TA (Totale Alkaliniteit) wordt vaak verward met het begrip pH waarde. Een neutrale pH-waarde zorgt ervoor dat het water "goed" blijft. Water met een lage pH is corrosief en tast het bad en je huid en ogen aan. Een te hoge pH zorgt voor afzetting van allerlei mineralen aan het bad (zoals kalkaanslag). Het bewaren van een neutrale pH waarde is dus belangrijk. Maar de pH-waarde wordt door toevoeging van chemicaliën als chloor omlaag getrokken.

En daar komt de Alkaliniteit om de hoek kijken. Want de TA werkt als buffer tegen plotselinge verlaging van de pH waarde. De TA-waarde zelf is ook van belang. Hoe lager de TA-waarde, des te gevoeliger wordt de pH voor toevoeging van pH-verlagende producten. Een te hoge TA waarde zorgt ervoor dat de pH nog maar nauwelijks kan worden beïnvloed door het chloor, waardoor de waarde gaat stijgen, met kalkaanslag en troebel water als gevolg.

Ideale waarde.

De ideale TA-waarde ligt tussen 100 en 150 ppm. Bij een hogere waarde dan 175 ppm is er veel zuur of base nodig om de pH-waarde te veranderen. Onder 60 ppm is de pH-waarde niet stabiel.Het kan even duren voordat u de gewenste TA-waarde bereikt heeft, omdat de pH waarde nooit onder de 6.8 en boven de 8 behoort te komen. U kunt de pH-waarde en de TA-waarde aanpassen door kleine hoeveelheden van de juiste producten toe te voegen. Zie ook de aanwijzingen op het etiket. Als de TA-waarde eenmaal correct is zijn regelmatige metingen in het algemeen niet meer nodig.

Invloed van cyanuurzuur op de meting van de TA

Indien er cyanuurzuur in het water aanwezig is, beïnvloedt dit de meting van de TA. De meting geeft in dat geval een te hoog resultaat. De gemeten waarde moet, afhankelijk van de pH waarde, gecorrigeerd worden. Bij een gehalte aan cyanuurzuur <= 50 ppm en een gemeten TA is >= 100 ppm is een correctie niet noodzakelijk.

  • Bij een pH van 7.5 moet de gemeten TA-waarde met 30 % verminderd worden om een juiste meting te krijgen.
  • Indien er cyanuurzuur in het water aanwezig is, beïnvloedt dit de meting van de TA. De meting geeft in dat geval een te hoog resultaat.
  • Bij een pH van 7.5 moet de gemeten TA-waarde met 30 % verminderd worden om een juiste meting te krijgen.

Problemen bij een te lage TA-waarde:

  • pH-waarde fluctueert te veel
  • Tendens tot corrosie

Problemen bij een te hoge TA-waarde:

  • pH-waarde moeilijk te corrigeren, pH-waarde veranderd nauwelijks
  • Troebel water
  • Ontstaan van kalkaanslag
  • Inefficiënt chloorgebruik
  • Grote hoeveelheden pH-minus nodig voor pH correctie

Meer weten?

Neem contact op